Luma Tomio kennel

Bolognese


Návštěvní kniha - Guestbook

PŘÍPRAVA NA VÝSTAVU

Jedeme na výstavu  - co bych měl vědět a znát

Rozhodli jsme se, že se svým boloňáčkem navštívíme nějakou výstavu.  A přichází otázky: Jak mám vystavovat svého psa? Co musí umět na výstavu? Co nás tam čeká? Pokud si nejsme jisti, o co vůbec na výstavě jde, doporučuji navštívit nějakou výstavu jako návštěvník a všechno pozorovat, popřípadě se ptát jiných vystavovatelů plemene, které budeme vystavovat. Také je dobré, vzít svého pejska jako návštěvníka na výstavu, protože i pro něj je to něco nového, spousta lidí, psů, hluku, štěkotu. Vystavování psa je jistým druhem umění.

V prvé řadě, na výstavu musí náš pejsek aspoň částečně splňovat podmínky standardu plemene ( ideální jedinec neexistuje ),  a musí být ve výstavní kondici, tzv. musí být perfektně vyčesaný, musí být čistý, srst musí mít správnou délku a strukturu – musí mít zřetelné vločky ( u štěňat se toleruje jejich ještě nevyzrálá či nedorostlá srst ).  Měl by být zvyklý na manipulaci a prohmatání těla cizí osobou. Také majitel, který ho bude předvádět, musí být slušně oblečen ( nevhodné jsou tepláky, šusťáky apod. ) a mít také vhodnou a pohodlnou obuv ( lodičky na vysokém tenkém podpatku jsou zcela nevhodné, může dojít k úrazu psa ). Výstavní dispozice každého jedince tvoří nejen jeho exteriér, ale také jeho momentální kondice fyzická i psychická. Měli byste vědět, jakého pohybového rozsahu je váš pes schopen, zda mu svědčí rychlejší či pomalejší tempo, měli byste vypozorovat, jaká rychlost pohybu mu nejvíce „sluší“.

Vodítko - velmi důležitá věc

Na výstavě v žádném případě v kruhu při posuzování nepoužíváme postroj nebo samonavíjecí flexi vodítko! Také klasické vodítko s klasickým obojkem je nevhodné, a někteří rozhodčí vám toto můžou vytýkat. Pro výstavy používáme výstavní vodítko. Pro boloňáčky je na výstavu nejvhodnější jednodílné vodítko se smyčkou, která nahrazuje obojek. Smyčka se utahuje kroužkem s jistícím prvkem – kroužkem nebo trubičkou a má otočnou středovou částici, která zabrání přetáčení vodítka. Toto vodítko je lehké, tenké, tvar může mít kulatý nebo plochý, u některých vodítek může být ještě se zesíleným páskem pod krk, tzv. podkrčníkem. Vodítko by mělo barvou ladit ke psu nebo k oblečení vystavovatele.

základní pravidla pro předvádění psa ve výstavním kruhu:

-   pohyb v kruhu probíhá v protisměru hodinových ručiček, takzvaně na levou ruku

-   výstavní vodítko se drží v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele, tedy uvnitř kruhu

-   posouzení psa v kruhu se skládá z posouzení psa v pohybu, posouzení ve výstavním postoji, u boloňáčka na stole, kde probíhá detailní -

     prohlídka psa (hlava, chrup, oči, tělo, končetiny, varlata ...)

-   základním stylem výstavního pohybu psa je klus

 Možnosti předvedení psa v pohybu

1) vedení "S kontrolou"

psa vedeme šikmo vlevo od sebe o krok až dva vpředu na délku výstavního vodítka. Lehce napjaté vodítko se drží v téměř upažené levé ruce při mírně pokrčeném loktu, který poskytuje prostor pro ovlivňování pohybu psa.

Výhody: majitel může svým pohledem kontrolovat pohyb psa, kterého má mírně šikmo před sebou, může volit ideální tempo klusu a přizpůsobovat vydatnost kroku svého svěřence situaci v kruhu.

Určeno: pro psy s vyrovnanou sebevědomější povahou, kteří se nebojí pohybovat se v cizím prostředí před svým pánem nebo jsou lehce ovladatelní.

2) vedení "StandardnÍ

vedeme psa vlevo vedle sebe na vzdálenost alespoň 30 cm od levé nohy, přičemž vodítko držíme v mírně upažené a lehce pokrčené levé ruce. Jde o nejčastěji používaný způsob, protože vedení psa se zdá jednoduché, k přípravě psa na výstavu stačí návyk na výstavní vodítko a běžná ovladatelnost.

Výhody: možnost ovlivnění výkonu psa odměnou či hračkou v pravé ruce majitele, relativně snadný nácvik vedoucí alespoň k průměrnému výsledku.

Určeno: až na výjimky se hodí pro většinu psů, přednost mu dávají majitelé s nedostatkem času na předvýstavní přípravu psa. K dokonalému předvedení psa tímto stylem musí mít majitel zažité přesné tempo pohybu se psem, protože nemá možnost kontrolovat celkový projev svého svěřence zrakem.

3) vedení "Zpětné

psa vedeme vlevo šikmo za sebou na téměř prověšeném nebo lehce napjatém vodítku. Vodítko bývá o něco delší než obvykle a je drženo poníž buď v levé ruce, nebo v pravé s tím, že vede zprava před tělem majitele na levou stranu, kde kluše pes. Jde o způsob hojně používaný zahraničními vystavovateli.

Výhody: na pohled velice efektní způsob, dává psovi možnost přirozeného, elegantního pohybu a pěkného nesení hlavy. Protože pes sleduje svého pána, hlavu zvedá nenásilně. Pro majitele je způsob náročnější. Pokud chce průběžně sledovat a ovlivňovat výkon svého psa, musí se pohybovat s trupem natočeným vlevo a hlavou otočenou ke psu. Psovi lze dobře ukazovat odměnu, jako podnět, za kterým poběží.

Určeno: způsob je vhodný zejména pro psy, kteří rádi následují svého pána a také pro ty, kteří nesnášejí přímé ovlivňování pohybu vodítkem.

Výstavní postoj majitele a psa

Výstavní postoj psa je nedílnou součástí vystavování. Na našich výstavách tvoří posouzení postoje zhruba polovinu konečného hodnocení psa. Výstavní postoj pro boloňáčka budete potřebovat hned dvakrát. Jednak na stole při detailním posouzení a jednak na zemi po zbytek času. V každém případě je dobré naučit psíka speciální povel pro bezchybný výstavní postoj (Stůj, Zůstaň, Pěkný ...). Tím máte zajištěnu vzájemnou domluvu pro výstavní pozici psa.

Základní druhy jsou: postoj Volný, postoj Volný s kontrolou a postoj S oporou.

1) postoj "Free" - Volný

a) na zemi - pes stojí klidně, soustředěn na předvádějícího, vodítko je prověšené a vede psu obvykle pod přední částí krku, u malých plemen může být vedeno i bokem, blíže k majiteli
- majitel stojí čelem ke psu buď mírně šikmo před ním nebo rovně proti němu, aby na něj pes viděl. Vzdálenost od psa je individuální, průměrně však půl až tři čtvrtě metru, což závisí na požadovaném sklonu hlavy psa.
Přední končetiny by měly směřovat kolmo k podkladu, zadní stát v ideálním úhlu, krk ladně zdvižený, hřbetní linie rovná, hlava směřuje vpřed mírně nahoru, oči jsou v kontaktu s majitelem, ocásek držen dle standardu plemene, dispozic psa a jeho nálady.

b) na stole - pes v situaci viz výše, může být i bez vodítka, které si majitel stáhne přes ruku (typické u vystavování kokršpanělé a španělů vůbec)
- majitel stojí vedle stolu před psem a poutá jeho pozornost na sebe. Může stát i na rohu stolu dále od rozhodčího. V průběhu detailního posouzení psa se může majitel pohybovat kolem stolu tak, aby byl jednak psu vždy oporou, aby nepřekážel rozhodčímu a v neposlední řadě, aby děla psovi vždy vhodné pozadí díky svému oblečení. 

Pro postoj VOLNÝ je nutné, aby byl pes zvyklý vás stále sledovat, byl dobře ovladatelný a klidný. Ve volném postoji se obyčejně používají dva stupně aktivního napětí psa. Jeden volnější, aplikovaný v době, kdy rozhodčí hodnotí jiného psa nebo se vašemu psíkovi zcela nevěnuje, tudíž můžete se svým psem klidně promlouvat a nemusíte trvat na stoprocentním držení hlavy, ocásku ani na dokonalém vypětí těla. Druhý  - maximální, který je určen pro dobu hodnocení právě vašeho psa a pro veledůležitý okamžik rozhodování rozhodčího mezi dvěma psy. To je chvíle, kdy psíkovu pozornost musíte zcela soustředit na sebe, např. pomocí aportku nebo pamlsku, pes maximálně zaktivizuje své svalstvo a celý se "vyšponuje". Stane se tak díky dvěma vlivům, které na něj působí zároveň. Je to povel pro postoj (např. Zůstaň) a váš aktivující hlas nebo podnět. Psíkovu pozornost můžete upoutávat čímkoliv, co se vám osvědčí: hlasem, gestem, hračkou, lákavou odměnou. Jde o způsob sice náročný, leč na pohled velice působivý. Hodí se pro páry s dobrým vzájemným vztahem, pro šikovné majitele, kteří jsou schopni naučit svého psa cokoliv a je vhodný pro psíky lehce ovladatelné s pevnou nervovou soustavou.

2) postoj "Volný s kontrolou"

Zde platí výše uvedený text s tím rozdílem, že vzhled psíka můžete průběžně ovlivňovat pomocí výstavního vodítka, jehož středně utaženou smyčku dáte těsně za psíkovu hlavičku za uši.  Vodítko vedete psovi středem za hlavou. Jemným tahem, cuknutím či naopak povolením vodítka dáváte psíkovi najevo, jak vysoko má mít hlavu, zda si má popostoupit o krůček vpřed, natáhnout se v hrudníku nebo více vytáhnout vzhůru. Majitel stojí obvykle mírně šikmo před psem a upoutává jeho pozornost pravou rukou nebo na sebe. Nikdy však nestojí přímo před psem, protože by ho vodítkem vedeným za ušima nad hlavou rušil. Může se postavit dokonce vedle psíka, pokud ten je schopen sám se soustředit na nějaký podnět z okolí. Na psa může zavolat nebo mu nenápadně ukázat aportek i někdo známý, stojící mimo kruh, ale všeho velmi s mírou prosím! Volný postoj s kontrolou je způsob u nás běžný, vhodný pro většinu psů. Drobné nuance a dokonalé dorozumívání se se psem pomocí jemných náznaků vodítkem, však zvládne jen málokterý majitel. Vyžaduje to totiž značnou praxi a důsledně budovaný vztah majitele se psem. Na výstavách uvidíte snahu, která bohužel často končí u trhání vodítkem, cloumání psem a u zmatečných povelů, jež nikam nevedou. Pes je zmatený, majitel naštvaný a malá tragédie se koná v přímém přenosu. V daném případě by mělo být vodítko cosi jako kontrolní spojení vysílačkou nebo jako jemná nitka, po které se přenášejí vzájemná přání a povely.

3) postoj "S oporou"

Pro psa je postoj na zemi i na stole stejný: přední nožičky kolmo k podkladu, zadní v ideálním úhlu, ladně zdvižený krk, rovná hřbetní linie, hlava směřuje vpřed mírně nahoru, ocásek dle standardu plemene nebo dle dispozic psa.

Majitel:
a) na zemi - vedle psa přiklekne, přidřepne nebo se opírá o jedno koleno, jak je libo a fyzicky možno :)). Lehce přidržuje na napjaté dlani pravé ruky hlavu psíka pod tlamičkou, prsty natažené, neboť by jinak zkresloval pohled rozhodčímu, levou rukou fixuje ocásek tak, aby co nejvíce vyniklo pěkné osrstění a aby obrázek psa byl pokud možno dokonalý.
b) na stole - majitel stojí vedle stolu po pravém boku psa, hlavičku a ocásek přidržuje stejně jako na zemi. Vždy staví psa proti rozhodčímu tak, aby na něj posuzovatel ideálně viděl. Doporučuji předem omrknout zvyklost a práci rozhodčího.

Výhodou uvedeného způsobu je možnost stálé kontroly psa i jeho průběžného opravování. Je vhodný pro psy, kteří potřebují mít pro svůj klid pánečka u sebe, pro psy, kteří citlivě reagují na spoustu rušivých podnětů a při samostatném postoji by byli roztěkaní a nepozorní, eventuálně pro psíky nejisté a na prvních výstavách mírně bázlivé. Výhodou je také předvedení atraktivního osrstění ocasu v plné kráse a dokonalý výraz psa z oblasti hrudi přes elegantní krk až po pěkné držení hlavy. Podotýkám, že přidržování hlavičky i ocásku musí být jemné a i majitel musí vedle psíka působit pěkně, aby rozhodčí nezískal dojem, že jste se svým pejskem vyrazili na řeckořímské zápasy.

Kontrola chrupu

Většina rozhodčích kontrolují zuby sami při předvedení psa na stole a psík musí tuto manipulaci bez problémů snést. Druhá skupina rozhodčích vám pokyne, abyste zuby ukázali sami. U boloňáčků převážná většina rozhodčích prohlíží jen skus a kontroluje počet řezáku. Je potřeba pejska na prohlídku zubů připravit a tuto techniku se naučit a trénovat. (Nicméně, prohlížet zuby svému pejskovi byste měli pravidelně i doma).

Na závěr

Výstava psů jako taková je vlastně jen o štěstí. Nenechte se odradit prvním neúspěchem Právě naopak, toto by mělo být pohonem k tomu, abyste napilovali do další výstavy, co neumíte, nebo co se nepovedlo. Jak se říká, jednou vyhraje ten, jindy zase onen. A také, štěstí přeje připraveným. V žádném případě psíka za neúspěch netrestejte, nenadávejte všem okolo. Pokud se ve výstavním kruhu majiteli a psu něco nepovede, je to z 99% vina majitele. Chce to jezdit na výstavy a vystavovat a vystavovat. Každá získaná zkušenost se odrazí v příštím zlepšeném výkonu psa i jeho vůdce. Úspěch svého psa máte ve vlastních rukách.

Věci, které byste rozhodně neměli zapomenout doma

Petpass pejska, vstupní list, rodokmen. Pro úpravu je potřeba mít hřeben, kartáč či jiné kosmetické pomůcky, ručník, kdyby se pejsek ušpinil, podložku pod psa, nebo výstavní klec a vodu pro psa. A v neposlední řadě, vezměte si s sebou i skládací židličky, protože celý den stát na nohou a v náručí držet boloňáčka, je šílené.

zdroj: Vystavování psů, Ing. Libuše Brychtová

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com

Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich