Luma Tomio kennel

Bolognese


 

FCI STANDARD     english

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE ( FCI )

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

F.C.I.-Standard č. 196 / 17.12.2015                                         

               

BOLOŇSKÝ PSÍK

 ( Bolognese)

 

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

 

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 13.11.2015

 

POUŽITÍ: společenský pes

 

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:              

Skupina 9 - společenská plemena

Sekce 1 - bišonci a příbuzná plemena

Bez zkoušky z výkonu

 

CELKOVÝ VZHLED:

Malý, statný a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

Kvadratická stavba, délka trupu se rovná výšce v kohoutku. Délka hlavy dosahuje 1/3 výšky v kohoutku. Hloubka hrudníku je téměř polovina výšky v kohoutku.

 

POVAHA / TEMPERAMENT:

Velmi vyrovnaný, celkově ne příliš aktivní. Pozorný ale klidný, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

 

HLAVA:

střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

 

MOZKOVNA:

Lebka: Mírně vejčitého tvaru v předozadním směru s poněkud klenutými stranami; shora poměrně plochá. Nadočnicové oblouky jsou

               dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a tlamy jsou rovnoběžné; čelní rýha jen mírně patrná, stejně tak i týlní hrbol. Délka mozkovny

               je o málo větší než délka tlamy.              

Stop: dosti výrazný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: V prodloužení linie nosního hřbetu; při pohledu z profilu je její přední strana svislá. Velká a musí být černá.

Tlama: Délka tlamy odpovídá 2/5 délky celé hlavy, nosní hřbet je rovný a strany tlamy jsou rovnoběžné, takže její přední část je

               téměř čtvercová. Partie pod očima dobře modelovaná.

Pysky: Horní pysky jsou jen málo hluboké, nezakrývají spodní pysky, spodní profil tlamy je dán spodní čelistí.

Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními čelistními oblouky navzájem perfektně přiléhajícími. Zuby bílé, pravidelně

                            postavené, chrup silný a úplný. Nůžkový skus, klešťový skus je tolerován.

Oči: Posazené téměř v čelní rovině; poněkud větší než normální velikosti. Oční štěrbiny okrouhlé, oční bulvy nesmějí vystupovat; bělma

         nejsou viditelná. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy

Uši: Vysoko nasazené, dlouhé a svislé, u kořene poměrně pevné, takže se horní část ucha nadzvedává od lebky a tím vyvolává dojem, že je

         hlava větší než ve skutečnosti.

 

KRK: bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

 

TRUP:

pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.

Kohoutek: Jen slabě vystupující nad horní linii. Vrcholky lopatek dobře položené

Hřbetní linie: Rovný hřbet, mírně klenutá bedra přecházejí plynule do zádi.

Bedra: Krátká, silná, mírně klenutá.

Záď: Velmi široká a jen mírně spáditá.

Hrudník: Prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutými žebry, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku. Předhrudí jen

                   málo výrazné.

Spodní linie: sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.

 

OCAS: nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: v celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.

Ramena: délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině

                   těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.

Nadloktí: dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.

Lokty: jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.

Předloktí: délka se rovná délce nadloktí; zcela kolmá.

Nadprstí a kloub nadprstí: při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.

Přední tlapky: oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Při pohledu zezadu musí být od hrbolů sedacích kostí k zemi zcela kolmé a navzájem rovnoběžné.

Stehna: jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.

Kolena: Pevná, ne příliš zaúhlená.

Bérec: je delší než stehno.

Hlezenní kloub: úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš ostrý.

Nárt: vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.

Zadní tlapky: stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.

 

POHYB: volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.

 

KŮŽE: po celém těle dobře napnutá a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.

 

OSRSTĚNÍ:

SRST: dlouhá na celém těle, od hlavy po ocas, od horní linie k tlapkám. Na tlamě je srst kratší. Tvoří dlouhé chomáče, které mají stejnou

            strukturu na celém těle. Spíše odstávající srst, není hladká a ploše přilehlá, netvoří závěsy

 

BARVA: čistě bílá, velmi lehké stínování v barvě slonové kosti není vylučující.

 

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku:     Psi       27 až 30 cm.

                                          Feny    25 až 28 cm.

Hmotnost:                     od 2,5 do 4 kg.

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru

              k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

        -            strabismus (šilhavost)

 

ZÁVAŽNÉ VADY:

 -            výrazná sbíhavost nebo rozbíhavost podélných os hlavy

 -            klenutý nosní hřbet (římský nos)

 -            předkus

 -            výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.

 

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

-             Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.

        -             agresivita nebo přílišná bázlivost

        -             depigmentace nosní houby

        -             nosní houba jiné barvy než černé

        -             velký předkus s viditelnými zuby a vadným tvarem čenichu

        -             oboustranná depigmentace očních víček

        -             skvrnité nebo bílé oči.

        -             bezocasost

        -             zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle

        -             jakákoliv jiná barva než bílá

        -             skvrny a tečky

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

              Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com
Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová