Luma Tomio kennel

Bolognese


 

JAKÝ JE BOLOŇSKÝ PSÍK

Boloňský psík patří mezi společenská plemena, jejichž hlavním úkolem je, jak sám název napovídá, dělat lidem společnost. Boloňáček je půvabný, společenský pejsek, veselé povahy, přitom přítulný a něžný. Dá se říci, že povahou a duší je to komediant, který tak trochu klame svým vzhledem, vypadá jak nadýchaná plyšová hračka. Boloňáček nikdy nezkazí žádnou zábavu, je temperamentní, učenlivý i mazlivý. Rád leží na gauči se svým pánem, ale taky rád běhá na zahradě, zvládne i dlouhé procházky. Vždy se přizpůsobí svému pánovi. Rád cestuje a díky své velikosti a váze nemá problémy v žádných dopravních prostředcích. Boloňáček je poslušný, snášenlivý, neagresivní, tolerantní, vždy dobře naladěný a je možné ho bez problémů zařadit do jakékoli smečky vychovaných psů, neboť postrádá touhu po dominanci.

Boloňský psík se svou velikostí, váhou a vzhledem hodí všude tam, kde potřebují dobrého, nenáročného kamaráda, dobrého hlídače i mazlíčka. Pro svou kontaktní povahu a stále dobrou náladu je označován jako antistresový psík. S jeho temperamentem se můžete věnovat třeba i agility. Má stále dobrou náladu a donutí vás, abyste ji měli také. Nechce žít sám někde odstrčeně, chce být s vámi, vše vidět, vše sledovat a všeho se účastnit. Je vynikajícím společníkem dětí i seniorů.

V žádném případě není vhodný k trvalému držení venku v kotci.

Portrét plemene v časopise Pes přítel člověka č. 9/2014

   portret

tlapka - paw

WHAT IS BOLOGNESE DOG

Bolognese is one of the gregarious breeds, whose main job is, as the name itself suggests to do people company. Bolognese dog is lovely, sociable dog, funny character, doing so affectionate and gentle. It can be said that the nature of and the soul is the comedian that a bit deceiving in its appearance because it looks like a fluffy cuddly toy. Bolognese dog never spoil any fun, it is temperament docile and cuddly. He likes to lay on the sofa with his owner, but also likes to run in the garden, and can withstand long walks. Always adapts to its owner. He enjoys traveling and due to its size and weight have no problems in any means of transport. Bolognese dog is obedient, tolerant, non-aggressive, always in a good mood and can be no problems to include in of any of the pack well-brought-up of dogs, because it lacks the desire for dominance.

Bolognese is with its size, weight, and in its appearance suited anywhere where you need a good, unassuming friend, a good watchdog and darling. For his contact nature and always  a good mood is described as an anti-stress dog. With his temperament can be enjoyed even agility. He is always in a good mood and will force you to have it too. He does not want to live lone and isolated , wants to be with you, to see everything, follow and all attend. It is an excellent companion for children and seniors.

In any case it is not suitable for permanent possession out in a pen.

For translation into English, I used a web translator. Please excuse my the mistakes. Thank you.

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com
Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová