Luma Tomio kennel

Bolognese


Návštěvní kniha - Guestbook

KRYTÍ

Ideální věk pro první krytí se liší u jednotlivých plemen. Obecně platí, že malá plemena psů dospívají dříve a velká později. Pro první krytí je ideální věk kolem 2 let. Horní věková hranice pro krytí se obecně pohybuje do 8 let.

Určení nejvhodnější doby krytí

Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim do­poručujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují jednoduché laboratorní metody, kterými lze stanovit, kdy bude krytí nejúspěšnější. Cílem je přitom stanovení přesného termínu ovulace vajíček u feny.

Vyšetření jsou pro stanovení doby úspěšného krytí velmi přesná. V současnosti nejspolehlivější metodou určení optimálního termínu krytí je stanovení hladiny hormonu progesteronu v krvi.

- u většiny fen je čas "plodnosti" 9 až 13. den od začátku krvavého výtoku
- ovulace se nejčastěji objevuje 2-3 den estru
- 2 dny poté co se objevil slabší výtok

Veterinární lékař může provést feně poševní cytologii. Provádí se výtěr poševní sliznice, je to šetrné a možno provádět opakovaně, ale je to velmi nepřesné. Další, ale již velmi přesnou metodu, kterou může veterinární lékař provést je odběr krve a určení hladiny progesteronu v krvi. Za optimální se pokládá rozmezí od 6ng/ml do 25ng/ml (20,8 nmol/l - 86,7 nmol/l), nad 25ng/ml (86,7 nmol/l) fena většinou již nezabřezne. Doporučuje se krýt první den při hodnotách 8ng/ml až 9 ng/ml (27,74 nmol/l až 31,21 nmol/l) a po dvou dnech překrýt, tj. opakovat krytí, a sice při hladině 12-14 ng/ml (41 nmol/l - 48,54 nmol/l).

Obecně je uznáván 9. až 14. den hárání jako optimální doba ke krytí. U většiny fen je průběh hárání stejný po celý život, stačí tedy načasovat krytí jen jednou.

Akt krytí lze rozdělit do několika etap

1) Námluvy

Po prvním kontaktu psa s fenou probíhají námluvy, které mohou trvat různě dlouho. Pes je stimulován cítěním feromonů, které fena vylučuje. Feromony jsou nejvíce produkovány v análních žlázkách a v pochvě feny. Pes fenu očichává a líže oblast přezky. Fena se obvykle staví zádí ke psovi, v této poloze ztuhne a ocas dává na stranu, aby co nejvíce zpřístupnila přezku psovi. 

2) Vzeskok

Po seznámení s fenou pes vyskočí na fenu, chytne ji hrudními končetinami kolem beder a začne provádět vyhledávací a kopulační pohyby. 

3) Zasunutí

Po nalezení vchodu do pohlavních orgánů feny vsune pes svůj penis do pochvy feny. Vlastní vsunutí penisu do pochvy umožňuje první fáze erekce. Po zasunutí penisu do pochvy feny jsou kopulační pohyby silnější a hlubší. Tato a předchozí fáze se před vlastním svázáním mohou několikrát opakovat. Také z penisu psa může odkapávat první frakce ejakulátu, která neobsahuje spermie, je to sekret z prostaty.

4) Počátek svázání

V této fázi je dosaženo plné erekce. Ve chvíli, kdy je penis zaveden do pochvy, vykoná pes několik frikčních pohybů, během nichž je předkožka přetažena přes bulbus penisu (žaludový uzel). Ten se zvětší, jakmile se ocitne v pochvě. Nastává moment svázání. Po překonání krátkodobé bolestivé fáze při svázání se fena obyčejně zklidní.

5) Svázání - erekce a zvětšení bulbus penis (žaludové uzly)

Po svázání ustanou frikční pohyby a začne se uvolňovat druhá frakce ejakulátu, která je bohatá na spermie. Po této frakci se začne uvolňovat třetí frakce ejakulátu, což je čirá tekutina z prostaty. Většinou v této fázi dochází k rotaci psa a feny, Většina psů (samců) během svázání sleze z feny a buď zůstanou stát vedle ní s hlavou u hlavy a s břichem na zádi feny, nebo přehodí jednu zadní končetinu přes záď feny a postaví se hlavou od ní, jsou tak spojeni záděmi k sobě. V této fázi svázání můžeme pozorovat rytmické stahy konečníku u psa. Svázání může trvat 5 minut až jednu hodinu. Průměrně to však bývá kolem 20 minut. Délka svázání nemá vliv na výsledek krytí.

6) Rozvázání

Po opadnutí zvětšení bulbus penis se pes a fena rozpojí. Pes si obvykle olizuje penis. Také fena po krytí má tendenci si olizovat přezku. Hodně chovatelů se po krytí snaží zabránit feně v močení. Není to však nutné, poněvadž většina semene je transportována do dělohy a vejcovodů již během svázání. Je prokázáno, že pokud se psi kryjí v optimální době, první spermie jsou ve vejcovodech do 15 minut po svázání, do 45 minut je zde většina spermií a do 3 hodin je ve vejcovodech všechen potřebný počet spermií pro oplodnění.

Při jednom krytí je do pohlavního aparátu feny deponováno asi 500 milionů spermií. Spermie nejsou schopné okamžitě oplodnit vajíčko, ale musí projít fází zrání, tzv. kapacitací. Při kapacitaci dochází k aktivaci enzymů na povrchu hlavičky spermie. Tyto enzymy potom umožňují spermii přejít přes obaly vajíčka. Proces kapacitace trvá 6 až 10 hodin. Po této době je teprve spermie schopná oplodnit vajíčko.

Ve většině případů krytí se nesetkají spermie a vajíčko ve stavu schopném oplození. Spermie zpravidla musí počkat na dozrání vajíčka. Z tohoto důvodu mají schopnost vyčkat na dozrání vajíčka v kapacitním stavu ve vejcovodech 4 až 6 dní. Z uvedeného vyplývá, že termín krytí nelze považovat za termín oplození.

Pro chovatele je důležité vědět, že nakrytím říje feny nekončí, a je tak třeba zabránit nežádoucímu překrývání dalším psem.

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com

Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain