Luma Tomio kennel

Bolognese


Návštěvní kniha - Guestbook

HÁRÁNÍ FENY

Pohlavní dospívání (puberta) je stav, kdy samice dosahuje určité úrovně hormonální aktivity a na vaječnících vznikají zcela typické změny související s dozráváním prvních vajíček. Puberta u fen nastupuje obvykle několik měsíců po dosažení velikosti a hmotnosti dospělého jedince. Věk, ve kterém dochází k prvnímu hárání, je odlišný a záleží na plemeni, způsobu chovu a na výživě. Průměrný věk, kdy dochází k prvnímu hárání, je 8 – 12 měsíců. Časněji dochází k pohlavnímu dospívání u fen malých plemen, fen křížených, žijících více venku nebo v kontaktu s jinými psy. Naopak dosažení pohlavní aktivity je výrazně oddáleno špatnou výživou, stresem a zdravotními problémy.

První říje nejsou plnohodnotné a často probíhají skrytě, fena má menší výtok, který si stačí olízat. Je třeba připomenout, že pohlavní dospělost nastupuje dříve než dospělost tělesná.

Z tohoto důvodu by mělo první krytí být až u druhé, lépe až u třetí říje. Po dosažení pohlavní dospělosti dochází u samic k začátku pohlavního cyklu, který je relativně pravidelný. Fena je považována za zvíře diestrické. Estrus (říje) tedy u ní probíhá dvakrát ročně. Toto je asi u 70 % fen. Ostatních 30% fen hárá 1 až 4 x ročně.

Meziříjový

Interval je u jednotlivých zvířat stabilní a prodlužuje se stářím, zdravotními problémy, předchozí graviditou, izolací zvířete od ostatních jedinců a špatnou tělesnou kondicí. Délka tohoto intervalu je závislá i na plemeni. Častěji hárají feny např. německého ovčáka, jezevčíka a pudla, naopak dlouhý meziříjový interval mají feny plemene basenži.

Pohlavní cyklus se rozděluje na několik částí:

1. Proestrus ( předříjová fáze)

1. – 10. den hárání. Na základě vnějších příznaků je ohraničen objevením se krvavého výtoku z pochvy (vulvy) na počátku a je ukončen nástupem svolnosti k páření, popř. změnou barvy výtoku na slámově žlutý. V tomto období dochází k otoku a zduření zevních pohlavních orgánů feny (přezky). Fena se stává atraktivní pro psy, které nejprve odmítá a ke konci této fáze je k nim pasivně tolerantní. Fenka se může stát méně poslušnou, často trpívá nechutenstvím.

Na začátku proestru se fena intenzívně čistí, a tak majitel většinou zpozoruje výtok 2 – 3 dny od začátku hárání. Krvavý výtok vzniká přestupem červených krvinek přes stěnu dělohy a pochvy a popraskáním jemných krevních vlásečnic. Ke konci tohoto období se charakter výtoku mění na světleji červený až růžový a posléze na slámově žlutý.

2. Estrus ( vlastní říje)

11. – 23. den hárání. To znamená, že vlastní říje trvá u feny asi 5 až 9 dní. V tomto období dochází u fen k svolnosti k páření. Sexuální chování je výrazné, jsou velmi atraktivní pro psy, které vyhledávají a nastavují se jim. Na vrcholu říje se fena psům sama podbízí a při vzeskoku psa drží a dává ocas na stranu.

Ve vrcholu říje dochází k ovulaci. Ovulace je proces uvolnění vajíček z vaječníku do vejcovodů. Zde vajíčka zrají a čekají na spermie. Pokud dojde ke spojení se psem, tak k oplození vajíček dochází ve vejcovodu. Životaschopnost vajíček se pohybuje okolo 40 hodin.

Výtok v tomto období slábne a ke konci se stává rezavě nahnědlým až ,, špinavým“. Na konci říje je sexuální chování nevýrazné, fena ztrácí atraktivnost pro psy.

Předříjová a říjová fáze se u fen nazývá hárání.

3. Metestrus (poříjové období)

10. – 65. den po hárání. Pokud nedošlo k nakrytí feny, dostávají se pohlavní orgány feny do původního stavu. Pokud došlo k oplození, potom je metestrus ukončen porodem. Fena je v tomto období neatraktivní pro psy, není svolná k páření, na psy je často agresivní.

4. Anestrus (období pohlavního klidu) - je období trvající do nástupu další říje

Po osmém roce života dochází k relativně častým změnám v pohlavním cyklu. Jsou časté delší meziříjové intervaly, zvýšené procento potratů, ztížených porodů, anomálií plodů a snižuje se také počet narozených štěňat.

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com

Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde