Luma Tomio kennel

leonberger


Návštěvní kniha - Guestbook

Země původu: Německo, FCI skupina 2

Je veliký  impozantní mohutný pes, silný, pohyblivý, klidný.

Je chován jako pes  rodinný a hlídací.

K lidem je přátelský, ale při ohrožení majitele nebo majetku dokáže tvrdě zasáhnout.

Je bohatě osrstěn.

Výška- 70 - 80 cm  Váha- 60 - 70 kg

Oficiální FCI standard

Comes from Germany, FCI Group 2

He is the large, impressive, bulky dog, strong, movable, placid.

He is identified like dog family and watch.

His reference to people is friendly, but at charging holder or estates prove intransigent hit.

His hair is long and dense.

Heiht- 70 - 80 cm   Weight- 60 - 70 kg

Oficial FCI standard


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com

Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain